Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Konto użytkownika

Chcę usunąć dane osobowe. Gdzie mogę się zgłosić?

Chcę usunąć dane osobowe. Gdzie mogę się zgłosić?

Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z adresu, z którego korzystasz w simpl.rent, na adres info@simpl.rent. W treści maila jasno zaznacz, że chcesz usunąć swoje dane osobowe z naszego systemu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.