Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Co jest sprawdzane podczas weryfikacji najemcy?

Co jest sprawdzane podczas weryfikacji najemcy?

Rozwiązanie od simpl.rent pozwala na zdalną weryfikację najemcy, która polega na:

  • Potwierdzeniu tożsamości najemcy.
  • Sprawdzeniu wysokości zarobków najemcy, czy są na wystarczającym poziomie w porównaniu do czynszu najmu. Weryfikujemy, czy najemcy zarabia przynajmniej dwukrotność opłat za najem tzn. jeśli podana kwota za najem wynosi 2 000 zł, to sprawdzimy, czy najemca zarabia co najmniej 4 000 zł. Zarobki weryfikujemy zgodnie z Polityką Weryfikacji Zarobków.
  • Weryfikacji historii płatniczej i kredytowej najemcy, której wynikiem jest ocena czy istnieje ryzyko nieterminowych płatności na podstawie przeanalizowanych danych.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.