Masz mieszkanie na wynajem? 🏠 🔑 Zapisz się na DARMOWE SZKOLENIE o najmie okazjonalnym  

Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Co obejmuje weryfikacja historii płatniczej i kredytowej?

Co obejmuje weryfikacja historii płatniczej i kredytowej?

Na podstawie wyrażonego przez najemcę upoważnienia i pełnomocnictwa analizujemy informacje o historii spłacania zobowiązań finansowych z 5 źródeł:

  • Biuro Informacji Kredytowej: zobowiązania bankowe.
  • Związek Banków Polskich: zobowiązania bankowe.
  • Krajowy Rejestr Długów: zobowiązania inne, niż bankowe np. za wynajem mieszkania, rachunki za internet.
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.: zobowiązania inne, niż bankowe np. za wynajem mieszkania, rachunki za internet.
  • Biuro Informacji Gospodarczej ERIF S.A.: zobowiązania inne, niż bankowe np. za wynajem mieszkania, rachunki za internet.

Dzięki analizie danych z wyżej wymienionych instytucji finansowych jesteśmy w stanie stwierdzić, czy w historii płatniczej istnieją informacje, które mogą potwierdzać terminowość w spłacaniu rachunków lub wskazać na posiadanie nieuregulowanych zobowiązań.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.