Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Co obejmuje weryfikacja tożsamości?

Co obejmuje weryfikacja tożsamości?

Podczas weryfikacji tożsamości potwierdzamy, czy najemca jest tą osobą, za którą się podaje. Można to zrobić na 3 sposoby – dzięki temu najemcy mogą wybrać najbardziej preferowaną metodę:

  • Logowaniem do prywatnego konta bankowego, które z perspektywy użytkownika przypomina korzystanie Profilu Zaufanego
  • Zrobieniem krótkiego selfie video z dokumentem tożsamości.
  • Wykonaniem przelewu o wartości 1 zł.

Sprawdzenie tożsamości logowaniem do prywatnego konta w banku wykonujemy dzięki usługom otwartej bankowości w partnerstwie z firmą Kontomatik, regulowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i Bank Litwy dostawcą usług otwartej bankowości. W celu sprawdzenia dokumentu tożsamości współpracujemy z Idenfy, który korzysta z zaawansowanej technologii analizującej dostarczone materiały – podobnej, którą spotkasz w banku przy zakładaniu konta online.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.