Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie mieszkania i domu

Co oznacza cesja przy zakupie ubezpieczenia?

Co oznacza cesja przy zakupie ubezpieczenia?

Cesja oznacza dobrowolne przeniesienie praw do odszkodowania na bank, w którym zawarty został kredyt hipoteczny na ubezpieczoną nieruchomość. Jeśli Twój dom (mieszkanie) został kupiony na “kredyt“, to prawdopodobnie będziesz jej potrzebować.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.