Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Co oznacza ochrona od szkód wyrządzonych przez zwierzęta domowe?

Co oznacza ochrona od szkód wyrządzonych przez zwierzęta domowe?

OC najemcy chroni posiadacza polisy w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta domowe osobom trzecim (np. właścicielowi mieszkania). Działa tylko w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona osobom trzecim, czyli, jeżeli na przykład zniszczona przez psa sofa należy do najemcy, ubezpieczenie tego nie pokryje.

Według definicji zwierząt domowych w OC najemcy są to psy, koty, chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie, ryby akwariowe, fretki, szynszyle, myszoskoczki, myszy, szczury, króliki, z wyłączeniem trzymanych w celach hodowlanych lub handlowych.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.