Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Co oznacza określenie “suma gwarancyjna”?

Co oznacza określenie “suma gwarancyjna”?

Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia to kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej). To znaczy, jeśli mamy OC najemcy z sumą gwarancyjną 50 tys. zł, a szkody zostały wycenione na więcej, to ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 50 tys. zł. Podniesienie sumy gwarancyjnej nie przekłada się znacząco na wzrost składki, dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z pakietów uwzględniających wyższą sumę gwarancyjną.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.