Centrum Pomocy

landscapelandscape

Co oznacza ubezpieczony?

Ubezpieczony to inaczej osoba, która może ubiegać się o odszkodowanie od PZU w razie wystąpienia szkody. W czasie zakupu ubezpieczenia masz możliwość dodania do polisy inne osoby np. jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości lub ktoś inny otrzymuje czynsz najmu od najemców.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.