Masz mieszkanie na wynajem? 🏠 🔑 Zapisz się na DARMOWE SZKOLENIE o najmie okazjonalnym  

Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Co powinno zawierać oświadczenie osoby, która wyrządziła szkodę?

Co powinno zawierać oświadczenie osoby, która wyrządziła szkodę?

Oświadczenie najemcy o wyrządzaniu szkody należy uzupełnić w swoim koncie simpl.rent. Znajdź odpowiednią polisę i po rozwinięciu trzech kropek wybierz “Wypełnij oświadczenie”, a następnie wyślij dokument wynajmującemu.

Oświadczenie sprawcy szkody_PL.gif

Oświadczenie o wyrządzeniu szkody zawiera takie informacje, jak:

  • Data powstania/zauważenia szkody.
  • Uszkodzone mienie (wskazanie wszystkich przedmiotów, które uległy zniszczeniu)
  • Opis powstania szkody (co zostało uszkodzone, w jakim miejscu oraz w jakich okolicznościach).
  • Wskazanie, kto popełnił daną szkodę (ubezpieczony na polisie, domownik, pomoc domowa, zwierzę domowe ubezpieczonego).
  • Dane osoby, która wyrządziła szkodę (imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz numer PESEL).
  • Adres najmowanego mieszkania.

Jeśli szkodę zgłaszasz samodzielnie, wybierz “Zgłoś szkodę” i postępuj zgodnie z formularzem zgłoszenia.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.