Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Co się dzieje w razie eksmisji?

Co się dzieje w razie eksmisji?

Partner usługi okazjonalny.info jest właścicielem nieruchomości, w której będzie mógł zamieszkać najemca w razie ewentualnej eksmisji. Dodatkowo właściciel nieruchomości otrzymuje gwarancję, gdy z winy okazjonalny.info najemca nie może wprowadzić się pod wskazany adres – okazjonalny.info zobowiązuje się wypłacić właścicielowi kwotę odszkodowania w wysokości 10 000 zł.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.