Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Co zrobić, gdy nie widzę mojego banku na liście?

Co zrobić, gdy nie widzę mojego banku na liście?

Na każdym z etapów procesu udostępniamy alternatywne metody weryfikacji.

👉 Lista banków dostępna jest pod tym linkiem - Lista banków.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.