Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy da się przepisać polisę na inną osobę w przypadku zmiany właściciela mieszkania?

Czy da się przepisać polisę na inną osobę w przypadku zmiany właściciela mieszkania?

W przypadku zmiany właściciela mieszkania jest możliwość zmiany danych na polisie. Prosimy o kontakt na info@simpl.rent.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.