Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy jedna osoba może posiadać kilka aktywnych polis?

Czy jedna osoba może posiadać kilka aktywnych polis?

Jeśli posiadasz polisę ubezpieczeniową o podobnym zakresie ochrony, to nie warto dokonywać ponownego zakupu. W przypadku chęci rozszerzenia ochrony i ubezpieczenia dodatkowych ryzyk, zachęcamy do zapoznania się z ofertą dostępną na naszej stronie.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.