Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy jest możliwy zakup OC najemcy z wyższą sumą gwarancyjna niż 150 tys. zł?

Czy jest możliwy zakup OC najemcy z wyższą sumą gwarancyjna niż 150 tys. zł?

Oczywiście, jest to możliwe. W przypadku chęci zwiększenia sumy gwarancyjnej w OC najemcy prosimy o kontakt na info@simpl.rent – nasz zespół przygotuje indywidualną ofertę ubezpieczenia.

Wkrótce suma gwarancyjna w pakietach OC najemcy będzie wynosiła nawet 500 tys. zł. Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz na info@simpl.rent.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.