Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy można dodać cesję do ubezpieczenia?

Czy można dodać cesję do ubezpieczenia?

Jak najbardziej jest taka możliwość. W procesie zakupu wybierz, że potrzebujesz cesję, a następnie podaj dane banku (cesjonariusza).

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone