Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy można na jednej polisie zawrzeć ubezpieczenie płatności czynszu oraz ubezpieczenie nieruchomości?

Czy można na jednej polisie zawrzeć ubezpieczenie płatności czynszu oraz ubezpieczenie nieruchomości?

Owszem! Wystarczy podczas zakupu ubezpieczenia płatności czynszu określić wartość nieruchomości.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.