Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy można wybrać datę rozpoczęcia ubezpieczenia?

Czy można wybrać datę rozpoczęcia ubezpieczenia?

Jak najbardziej. Wybór daty rozpoczęcia obowiązywania polisy należy do ubezpieczonego. Warto pamiętać, że ubezpieczenie zawierane jest z góry na cały rok.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.