Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czy najemca wie, że będzie weryfikowany?

Czy najemca wie, że będzie weryfikowany?

Tak jest! Weryfikacja odbywa się wyłącznie za zgodą najemcy. Aby przejść przez weryfikację, najemca musi otrzymać zaproszenie i wyrazić niezbędne zgody podczas procesu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.