Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy polisa jest przypisana do nieruchomości?

Czy polisa jest przypisana do nieruchomości?

Tak. Jeśli ubezpieczenie zostało wykupione ze zniżką dzięki Certyfikatowi Najemcy, to ubezpieczenie jest przypisane do nieruchomości oraz Certyfikatu Najemcy. Jeśli zakup odbył się bez Certyfikatu Najemcy, ubezpieczenie jest przypisane tylko do danej nieruchomości.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.