Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy składka za ubezpieczenie najemcy może wzrosnąć w kolejnym roku?

Czy składka za ubezpieczenie najemcy może wzrosnąć w kolejnym roku?

Składka polisy może wzrosnąć w kolejnym roku. Może to być spowodowane sytuacją gospodarczą np. inflacją lub szkodowością w ostatnim okresie ubezpieczenia.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.