Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy spółka może wykupić ubezpieczenie najemcy dla osoby fizycznej?

Czy spółka może wykupić ubezpieczenie najemcy dla osoby fizycznej?

Jak najbardziej. Osoba kupująca, czyli ubezpieczający (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna) może wykupić i opłacić ubezpieczenie dla innej osoby. Natomiast należy pamiętać, że spółka nie może być ubezpieczona w ramach OC najemcy, ponieważ OC najemcy jest to Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.