Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czy w trakcie najmu można wykupić ubezpieczenie płatności czynszu?

Czy w trakcie najmu można wykupić ubezpieczenie płatności czynszu?

Oczywiście! Ubezpieczenie można wykupić w trakcie najmu z jednym wyjątkiem. Zakup ubezpieczenia płatności czynszu nie jest możliwy w 2 ostatnich miesiącach przed zakończeniem umowy najmu.

A jeśli zastanawiasz się, jak to zrobić zapoznaj się z artykułem: Jak kupić ubezpieczenie płatności czynszu?

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.