Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czy weryfikacja gwarantuje 100% pewności co do rzetelności najemcy?

Czy weryfikacja gwarantuje 100% pewności co do rzetelności najemcy?

Weryfikacja najemcy to wnikliwa ocena ryzyka stanu obecnego, tj. “tu i teraz”, natomiast nie jest to gwarancja płatności za najem. Klienci, którzy chcą zabezpieczyć się jeszcze lepiej mogą rozważyć wykupienie ubezpieczenia od niezapłaconego czynszu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.