Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czy wynajmujący ma dostęp do informacji o wysokości zadłużenia?

Czy wynajmujący ma dostęp do informacji o wysokości zadłużenia?

Wynajmujący nie ma dostępu do informacji o zadłużeniu. Przepisy regulujące przetwarzanie danych finansowych (Ustawa Prawo Bankowe z 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Ustawa o BIG) z 9 kwietnia 2010 roku) są restrykcyjne i zabezpieczają interes najemcy – nie możemy wskazać, jak wysokie są zaległości i jakie jest ich źródło, nawet osobie, której dane dotyczą. Możemy natomiast wskazać najemcy, na podstawie jego prośby, wszystkie sprawdzane bazy celem samodzielnego zweryfikowania swoich zadłużeń.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.