Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czy wynajmujący ma dostęp do informacji o wysokości zadłużenia?

Czy wynajmujący ma dostęp do informacji o wysokości zadłużenia?

Wynajmujący nie ma dostępu do informacji o zadłużeniu. Przepisy regulujące przetwarzanie danych finansowych (Ustawa Prawo Bankowe z 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Ustawa o BIG) z 9 kwietnia 2010 roku) są restrykcyjne i zabezpieczają interes najemcy – nie możemy wskazać, jak wysokie są zaległości i jakie jest ich źródło, nawet osobie, której dane dotyczą. Możemy natomiast wskazać najemcy, na podstawie jego prośby, wszystkie sprawdzane bazy celem samodzielnego zweryfikowania swoich zadłużeń.

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone