Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czym jest Certyfikat Najemcy i jak wpływa na wysokość składki ubezpieczenia?

Czym jest Certyfikat Najemcy i jak wpływa na wysokość składki ubezpieczenia?

Certyfikat Najemcy to bezpieczny proces, który sprawdza wiarygodność najemcy. Przebiega on za zgodą samego najemcy – szybko, bezpiecznie i zdalnie bez konieczności dodatkowych formalności. Potencjalny najemca otrzymuje dedykowany link stanowiący zaproszenie do weryfikacji. Następnie samodzielnie wybiera sposób, w jaki chce potwierdzić tożsamość oraz wysokość przychodów. Weryfikacja historii płatniczej i kredytowej przebiega automatycznie na podstawie danych z biur informacji gospodarczych i kredytowych.

Wynikiem weryfikacji jest Certyfikat Najemcy, który dostarcza wynajmującemu informacji, czy w którymś z obszarów występuje ryzyko związane z udostępnieniem lokalu konkretnej osobie.

👉 Przeczytaj więcej o weryfikacji najemcy z simpl.rent

Zweryfikowany najemca to ograniczenie ryzyka najmu, oszczędność nerwów i tym samym większe bezpieczeństwo. Jeśli w nieruchomości, którą chcesz objąć ubezpieczeniem, mieszka najemca z pozytywnym Certyfikatem Najemcy (w przypadku trzyetapowej weryfikacji tj. pełnej), za ochronę zapłacisz mniej, ponieważ ryzyko wystąpienia w przyszłości wypadku ubezpieczeniowego jest mniejsze.

Dla przykładu, pozytywna weryfikacja zarobków oznacza, że najemca zarabia ponad dwukrotną wartość czynszu z opłatami, czyli spełnia kryterium dochodowe dla danej nieruchomości. Tym samym prawdopodobieństwo zaległości w płatnościach będzie mniejsze niż w przypadku osoby, która nie przeszła żadnej weryfikacji.

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone