Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czym jest Ochrona prawna i jak zgłosić szkodę?

Czym jest Ochrona prawna i jak zgłosić szkodę?

Z ubezpieczeniem Ochrona prawna możesz liczyć na ochronę interesów prawnych – otrzymasz zwrot kosztów sądowych, wsparcie w interpretacji pism i wskazówki postępowania np. gdy najemca nie płaci lub nie chce się wyprowadzić.

Suma ubezpieczenia: 30 000 zł

Co chronisz?

Z ubezpieczeniem Ochrony prawnej chronisz przede wszystkim siebie i domowników w sprawach życia prywatnego. Możesz liczyć na pomoc PZU w postaci porady prawnika, wskazania właściwej ścieżki postępowania, przesłania wzorów pism, a także pokrycia:

 • Wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.
 • Kosztów opinii prawnych.
 • Kosztów sądowych w sprawach cywilnych i karnych.
 • Kosztów postępowania przed sądami administracyjnymi.
 • Kosztów mediacji pozasądowej.

Przed czym chronisz?

Poznaj przykładowe sytuacje, w których zadziała Ochrona prawna:

 • Najemca zniszczy Twoje mieszkanie lub zalega z płatnością czynszu.
 • Pies sąsiada naskoczył na Ciebie podczas spaceru i pozostawił rany.
 • Firma remontowa spóźnia się z terminami i nie reaguje na upomnienia.
 • Sąsiedzi oskarżają Cię o zakłócanie porządku na osiedlu.
 • Sprzedawca zwleka z wysyłką Twojego towaru, który został zamówiony przez Internet i nie odbiera telefonów.
 • Ktoś ukradnie Twoje dokumenty i posłuży się nimi, by wyłudzić pożyczkę.

Wyłączenia

Pamiętaj, że PZU nie zawsze może wypłacić Ci odszkodowanie, między innymi, gdy sprawy:

 • Dotyczą prawa budowlanego.
 • Dotyczą prawa rodzinnego, opiekuńczego lub spadkowego.
 • Są związane z prawem podatkowym, celnym lub karno-skarbowym.
 • Są związane z kierowaniem lub posiadaniem pojazdów.
 • Powstały na skutek umyślnego wykroczenia lub przestępstwa.
 • Dotyczą sporów pomiędzy ubezpieczonym i PZU.

Jak dokonać zgłoszenia w ubezpieczeniu Ochrona prawna?

Czasem zdarzy się tak, że dzieją się wydarzenia, w których potrzebujemy pomocy prawnej. Kroki postępowania w tym przypadku są bardzo proste, a na każdym z nich możesz liczyć na wsparcie ubezpieczyciela. W pierwszej kolejności należy jak najszybciej powiadomić PZU o powstałym zdarzeniu i przekazać wszystkie potrzebne informacje/dokumenty. Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami PZU i poinformuj o wyborze adwokata lub radcy prawnego.

W przypadku szkód w ramach ubezpieczenia Ochrona prawna, prosimy o zgłoszenie szkody telefonicznie do zespołu PZU na numer telefonu +48 22 505 16 04.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.