Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenia (ogólne)

Gdzie znajdę karty produktu i OWU?

Gdzie znajdę karty produktu i OWU?

Dokument OWU oraz kartę produktu znajdziesz bezpośrednio na podstronie każdego ubezpieczenia.

Jeśli masz wykupione ubezpieczenie, to wszystkie dokumenty dotyczące Twoich produktów znajdziesz w wiadomości e-mail otrzymanej po opłaceniu polisy oraz w panelu na swoim koncie simpl.rent.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.