Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Jak długo można kupić ubezpieczenie ze zniżką od momentu wydania Certyfikatu Najemcy?

Jak długo można kupić ubezpieczenie ze zniżką od momentu wydania Certyfikatu Najemcy?

Ubezpieczenie płatności czynszu ze zniżką wynikającą z pozytywnego Certyfikatu Najemcy można kupić przez 45 dni od jego wydania.

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone