Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Jak długo można kupić ubezpieczenie ze zniżką od momentu wydania Certyfikatu Najemcy?

Jak długo można kupić ubezpieczenie ze zniżką od momentu wydania Certyfikatu Najemcy?

Ubezpieczenie płatności czynszu ze zniżką wynikającą z pozytywnego Certyfikatu Najemcy można kupić przez 45 dni od jego wydania.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.