Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Jak rozpatrywane są szkody?

Jak rozpatrywane są szkody?

Po zgłoszeniu szkody otrzymasz automatyczne potwierdzenie od PZU z numerem szkody. Jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje, Opiekun Klienta z PZU skontaktuje się z osobą zgłaszającą szkodę.

W proces likwidacji zaangażowany będzie zarówno najemca, jak i poszkodowany – wymagane są dokumenty od dwóch stron, dlatego bardzo ważna jest responsywność wszystkich zaangażowanych.

👉 Przeczytaj więcej o tym, jak zgłosić szkodę.

PZU ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i pierwszą odpowiedź. Warto mieć świadomość, że termin może się wydłużyć, jeśli będą wymagane dodatkowe wyjaśnienia niezbędne do wydania decyzji.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.