Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenia (ogólne)

Jak zgłosić szkodę w razie wypadku ubezpieczeniowego?

Jak zgłosić szkodę w razie wypadku ubezpieczeniowego?

Zgłoszenia możesz dokonać bezpośrednio do ubezpieczyciela PZU za pomocą strony internetowej lub przez kontakt telefoniczny.

  • zgloszenie.pzu.pl
  • 801 102 102 lub 22 566 55 55 Przy zgłaszaniu szkody pamiętaj o przygotowaniu numeru Twojej polisy.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.