Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Jaki jest okres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu najemcy?

Jaki jest okres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu najemcy?

Ubezpieczenia są zawierane na 1 rok, ale pierwszy dzień okresu ubezpieczenia przypada nie wcześniej niż następnego dnia po zakupie polisy. To znaczy, że jeśli dzisiaj wykupisz ubezpieczenie, to najwcześniej może ono obowiązywać jutro (jeśli podasz taką datę w procesie zakupu ubezpieczenia).

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.