Masz mieszkanie na wynajem? 🏠 🔑 Zapisz się na DARMOWE SZKOLENIE o najmie okazjonalnym  

Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Jakie dane są potrzebne do zakupu ubezpieczenia najemcy?

Jakie dane są potrzebne do zakupu ubezpieczenia najemcy?

Do zakupu ubezpieczenia najemcy potrzebne są:

  • Dane ubezpieczonego (najemcy) – imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub data urodzenia.
  • Dane ubezpieczającego – jeśli ktoś kupuje ubezpieczenie w imieniu najemcy.
  • Adres najmowanej nieruchomości.
  • Data rozpoczęcia ubezpieczenia.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.