Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Jakie dane są potrzebne do zamówienia?

Jakie dane są potrzebne do zamówienia?

Przed złożeniem zamówienia prosimy o przygotowanie informacji, które są niezbędne do oświadczenia:

  • Imiona i nazwiska właścicieli, którzy występują w umowie najmu.
  • Imiona i nazwiska najemców, którzy występują w umowie najmu.
  • Okres trwania umowy.
  • Dokładny adres wynajmowanej nieruchomości.
  • Dane do faktury (imię, nazwisko i dokładny adres płatnika z ulicą, miastem oraz kodem pocztowym).
  • Dane do wysyłki kurierskiej (w przypadku wersji z podpisem notarialnym).

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.