Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenia (ogólne)

Jakie nieruchomości mogę ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mieszkania i domu?

Jakie nieruchomości mogę ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mieszkania i domu?

W ramach ubezpieczeniu mieszkania i domu dostępnego na naszej platformie możesz ubezpieczyć mieszkanie lub dom jednorodzinny.

Ważne, aby znajdowały się w Polsce, nie była tam prowadzona działalność gospodarcza, a ubezpieczony wskazany w polisie posiadał do nich tytuł prawny.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.