Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Jestem studentem i nie pracuję – jak mogę potwierdzić zarobki?

Jestem studentem i nie pracuję – jak mogę potwierdzić zarobki?

Jeżeli przebywasz na utrzymaniu rodziców i to oni odpowiadają za płatności czynszu najmu, proponujemy poprosić któregoś z nich o przejście przez weryfikację. Na tej podstawie właściciel lub agencja nieruchomości podejmie decyzję o wynajęciu Ci nieruchomości. Umowa powinna być wtedy zawarta z Twoim rodzicem, a Ty widnieć w dokumencie jako osoba uprawniona do zamieszkania nieruchomości – często nazywana jako lokator.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.