Masz mieszkanie na wynajem? 🏠 🔑 Zapisz się na DARMOWE SZKOLENIE o najmie okazjonalnym  

Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Świadectwa charakterystyki energetycznej

Kiedy należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kiedy należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo jest wymagane w przypadku sprzedaży lub najmu nieruchomości. Przekazuje się go nabywcy lub najemcy w momencie, gdy budynek, część budynku lub lokal są:

  • Zbywane na podstawie umowy sprzedaży.
  • Zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
  • Przeznaczone do wynajmu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.