Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Kiedy weryfikacja grupowa otrzymuje status ukończonej?

Kiedy weryfikacja grupowa otrzymuje status ukończonej?

Przy weryfikacji grupowej Certyfikat Najemcy zostanie wygenerowany, gdy wszystkie osoby z grupy przejdą weryfikację. Informację o zakończeniu weryfikacji prześlemy mailowo do każdego najemcy oraz wynajmującego.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.