Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Kto może skorzystać z ubezpieczenia płatności czynszu?

Kto może skorzystać z ubezpieczenia płatności czynszu?

Ubezpieczenie płatności czynszu zostało stworzone z myślą o wynajmujących – zarówno prywatnych właścicieli mieszkań na wynajem, jak również firm zarządzających wynajmem i PRS.

Dodatkowo dla agentów nieruchomości, którzy chcą zapewnić klientom profesjonalną ochronę przygotowaliśmy dedykowaną możliwość zapraszania właścicieli do ubezpieczenia płatności czynszu w ramach simpl.rent.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.