Masz mieszkanie na wynajem? 🏠 🔑 Zapisz się na DARMOWE SZKOLENIE o najmie okazjonalnym  

Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Kto może zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia płatności czynszu?

Kto może zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia płatności czynszu?

Zgłoszenia szkody może dokonać osoba ubezpieczona. W przypadku płatności czynszu będzie to właściciel mieszkania na wynajem lub inna osoba wskazana w polisie, która otrzymuje czynsz od najemców np. zarządca najmu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.