Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Nie mam numeru PESEL. Jak przejść przez weryfikację?

Nie mam numeru PESEL. Jak przejść przez weryfikację?

Nawet bez numeru PESEL możesz przejść przez proces weryfikacji w simpl.rent. Do weryfikacji tożsamości i historii płatniczo-kredytowej można wykorzystać dowód osobisty lub paszport, a zarobki są zwykle weryfikowane na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzających wynagrodzenie.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.