Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Posiadam oszczędności. Czy jeśli przeleję na swoje konto bankowe kwotę równą dwukrotności miesięcznego czynszu najmu, przejdę pozytywnie proces weryfikacji?

Posiadam oszczędności. Czy jeśli przeleję na swoje konto bankowe kwotę równą dwukrotności miesięcznego czynszu najmu, przejdę pozytywnie proces weryfikacji?

W ramach weryfikacji zarobków sprawdzamy, czy potencjalny najemca posiada stabilny dochód otrzymywany z tytułu zatrudnienia, prowadzonej działalności lub przyznanych świadczeń (np. emerytura, renta, zasiłki, alimenty). Dodatkowo upewniamy się, czy nie ma przesłanek wskazujących na to, że sytuacja może ulec zmianie w kolejnych miesiącach. Z tego względu nie uwzględniamy oszczędności.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.