Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Posiadam oszczędności. Czy jeśli przeleję na swoje konto bankowe kwotę równą dwukrotności miesięcznego czynszu najmu, przejdę pozytywnie proces weryfikacji?

Posiadam oszczędności. Czy jeśli przeleję na swoje konto bankowe kwotę równą dwukrotności miesięcznego czynszu najmu, przejdę pozytywnie proces weryfikacji?

W ramach weryfikacji zarobków sprawdzamy, czy potencjalny najemca posiada stabilny dochód otrzymywany z tytułu zatrudnienia, prowadzonej działalności lub przyznanych świadczeń (np. emerytura, renta, zasiłki, alimenty). Dodatkowo upewniamy się, czy nie ma przesłanek wskazujących na to, że sytuacja może ulec zmianie w kolejnych miesiącach. Z tego względu nie uwzględniamy oszczędności.

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone