Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie mieszkania i domu

W jakich przypadkach PZU może odmówić odszkodowania?

W jakich przypadkach PZU może odmówić odszkodowania?

Od każdej ochrony ubezpieczeniowej są wyjątki, oficjalnie określane jako wyłączenia odpowiedzialności. Za co PZU nie odpowiada? Wyłączenia są różne w zależności od ubezpieczenia nieruchomości czy ruchomości, a oto niektóre z nich:

W nieruchomości:

 • Brak aktualnego przeglądu kominiarskiego = zmniejszenie lub odmowa wypłacenia odszkodowania w przypadku pożaru
 • Podobna sytuacja w przypadku przeglądu elektrycznego jeżeli wina zapłonu leży po stronie instalacji elektrycznej
 • Zalania poprzez niezamknięte okno

W ruchomościach:

 • Dzieła sztuki i trofea myśliwskie
 • Karty płatnicze i papiery wartościowe
 • Zwierzęta inne niż domowe
 • Dane przechowywane na nośnikach
 • Uszkodzenie wyposażenia przez właściciela lub domownika
 • Uszkodzenie wyposażenia z innego powodu niż zdarzenie losowe

Dodatkowo nie są brane pod uwagę szkody powstałe w wyniku:

 • Zabrudzenia lub odbarwienia elewacji na skutek opadu lub oblania
 • Naturalnego zużycia sprzętów np. zasłony się odbarwią, a pralka ulegnie awarii na skutek zużytych części
 • Zawilgocenia pomieszczeń z wyjątkiem zalania lub powodzi.
 • Rozbicia lub pęknięcia przedmiotów np. płyty indukcyjnej, wyświetlaczy i monitorów
 • Zaginięcia, sprzedaży, darowizny, zamiany ubezpieczonych przedmiotów
 • Wyłudzenia ubezpieczonych przedmiotów wskutek oszustwa
 • Winy ubezpieczonego lub wyrządzone umyślnie także przez innych domowników.

👉 Przeczytaj więcej w OWU na s. 14 lub w poradniku dla właścicieli przygotowanym przez PZU

Warto pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje również, gdy jako właściciel nie dopełnisz swoich obowiązków. Przykładowo mieszkanie nie będzie odpowiednio zabezpieczone np. zostawisz otwarte drzwi lub nieszczelne okno, złodziej odwiedzi Twój dom i pochwyci cenne wyposażenie.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.