Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Wynajmuję lokal handlowo-usługowy. Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia płatności czynszu?

Wynajmuję lokal handlowo-usługowy. Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia płatności czynszu?

Chcielibyśmy rzec, że tak, jednak ubezpieczenie płatności czynszu jest dedykowane wyłącznie lokalom przeznaczonym na cele mieszkaniowe. W tym przypadku nie będzie miało zastosowania.

Jeśli widzisz taką potrzebę, to daj dam znać! Mamy inne rozwiązania na takie przypadki. Prosimy o kontakt na info@simpl.rent.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.