clear
Korzystanie z usług simpl.rent oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas z plików cookie. Firma simpl.rent i jej partnerzy wykorzystują pliki cookie do analiz, personalizacji treści i wyświetlania reklam.
Ubezpieczenia FAQ
Często zadawane pytania
Ubezpieczenie wynajmującego
Ubezpieczenie wynajmującego to rozwiązanie zapewniające ochronę czynszu i jednocześnie zabezpieczenie przed różnymi ryzykami związanymi z najmem. Z ubezpieczeniem wynajmującego możesz ubezpieczyć nieruchomość, która jest już w trakcie wynajmowania. W efekcie możesz liczyć na ochronę w przypadku opóźnień ze strony najemcy lub przerwy w najmie na skutek zniszczenia nieruchomości, a także na ochronę prawną, wsparcie w postaci usług assistance oraz ubezpieczenie ruchomości domowych i nieruchomości. Dodatkowo w zależności od wybranego pakietu poszerzysz ochronę o zabezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia oraz OC w życiu prywatnym.
PZU zapewnia właścicielom mieszkań na wynajem szeroki zakres ubezpieczeń, w różnych zakresach. Bardzo atrakcyjne dla każdego wynajmującego jest ubezpieczenie ochrony płatności czynszu. Jeśli z jakichś powodów najemca przez trzy miesiące nie będzie płacił czynszu, ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu równowartość maksymalnie trzech czynszów (do kwoty 9 000 zł). Ubezpieczenie zadziała również jeśli lokal zostanie uszkodzony i niezdatny do zamieszkania przez najemcę, wtedy PZU wypłaci Ci odszkodowanie (do kwoty 9 000 zł). Ubezpieczenie wynajmującego w ramach ubezpieczenia mienia ruchomego chroni wyposażenie mieszkania od skutków zdarzeń losowych, m.in. zalania czy pożaru. Obejmuje też zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy prawnika w sprawach związanych z wynajmem, np. gdy nieuczciwy lokator nie będzie chciał się wyprowadzić (ubezpieczenie ochrony prawnej) oraz fachowca, np. hydraulika w razie koniecznych napraw domowych (ubezpieczenie Pomoc w Domu). W pakiecie Premium znajduje się również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), które może przydać się wynajmującemu, gdy np. w wyniku niezawinionej przez najemcę awarii woda zaleje mieszkanie sąsiada oraz zniszczy dywan będący własnością najemcy. Wówczas odpowiednie odszkodowania dostaną i sąsiad, i najemca.
Zweryfikowany najemca to ograniczenie ryzyka najmu, oszczędność nerwów i tym samym większe bezpieczeństwo. Jeśli w nieruchomości, którą chcesz objąć ubezpieczeniem, mieszka najemca z pozytywnym Certyfikatem Najemcy, za ochronę zapłacisz mniej, ponieważ ryzyko wystąpienia w przyszłości wypadku ubezpieczeniowego jest mniejsze.

Dla przykładu, pozytywna weryfikacja zarobków oznacza, że najemca zarabia ponad dwukrotną wartość czynszu z opłatami, czyli spełnia kryterium dochodowe dla danej nieruchomości. Tym samym prawdopodobieństwo zaległości w płatnościach będzie mniejsze niż w przypadku osoby, która nie przeszła żadnej weryfikacji.
Tak, ubezpieczenie można wykupić w trakcie najmu.
Suma ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia to kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczenia są zawierane na 1 rok, ale rozpoczyna się nie wcześniej, niż następnego dnia po zapłaceniu składki. To znaczy, że jeśli dzisiaj wykupisz ubezpieczenie, to najwcześniej może ono obowiązywać od jutra (jeśli podasz taką datę w procesie zakupu ubezpieczenia).
PZU odpowiada tylko za szkody powstałe w Polsce.
Zapraszamy do przeczytania pozostałych odpowiedzi w tym dziale oraz zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Kartami Produktu - są dostępne np. tutaj (prosimy kliknąć w linki pod cenami). Jeśli nie znalazłeś/aś odpowiedzi na pytania, prosimy o kontakt na info@simpl.rent lub 12 200 52 82.
Certyfikat Najemcy to w pełni bezpieczny proces, który sprawdza wiarygodność najemcy w 3 obszarach:
  • -Weryfikacja tożsamości
  • -Przegląd historii płatności wcześniejszych zobowiązań
  • -Porównanie wysokości zarobków do kwoty czynszu nieruchomości

Przebiega on za zgodą samego najemcy – szybko, bezpiecznie i zdalnie bez konieczności dodatkowych formalności. Potencjalny najemca otrzymuje dedykowany link stanowiący zaproszenie do weryfikacji. Następnie samodzielnie wybiera sposób, w jaki chce potwierdzić tożsamość oraz wysokość przychodów. Weryfikacja historii płatniczej i kredytowej przebiega automatycznie na podstawie danych z biur informacji gospodarczych i kredytowych. Przejście przez wszystkie etapy sprawdzania wiarygodności może potrwać nawet 2 minuty w zależności od zaangażowania najemcy. Wynikiem weryfikacji jest Certyfikat Najemcy, który dostarcza wynajmującemu informacji, czy w którymś z obszarów występuje ryzyko związane z udostępnieniem lokalu konkretnej osobie. Co ważne, współpracujemy z wyspecjalizowanymi instytucjami i przykładamy szczególną uwagę do ochrony danych – dzięki temu cały proces weryfikacji gwarantuje bezpieczeństwo i komfort obu stronom najmu.
Tak, wszyscy mogą skorzystać w tej samej cenie, bez względu na to, jaka jest forma prawna najmu mieszkania. Wysokość składki może się różnić, jeśli zostanie stwierdzone większe ryzyko niewypłacalności najemcy, lub po prostu jest ono nieznane. Ubezpieczyciel uwzględnić pozytywny Certyfikat Najemcy jako procedurę zmniejszającą ryzyko, dzięki czemu może zaoferować niższą składkę dla wynajmującego.
Proces zakupu
Ubezpieczenie dla wynajmującego można zakupić bezpośrednio z poziomu strony lub konta użytkownika. W przypadku zakupu przez stronę w pierwszym kroku wybierasz jeden z dwóch pakietów ubezpieczenia Komfort lub Premium. Dodatkowo możesz wpisać sumę ubezpieczenia dla ruchomości domowych (min. 5 tys. zł) oraz nieruchomości (według ceny rynkowej). Wysokość sumy ubezpieczenia będzie miała wpływ na końcową wysokość składki.

Następnie po zalogowaniu lub rejestracji zostaniesz przekierowany do krótkiego formularza, w którym poprosimy Cię o podanie danych niezbędnych do zawarcia ubezpieczenia. Na tym etapie zadecydujesz, czy chcesz skorzystać z Certyfikatu Najemcy i tym samym obniżyć cenę ubezpieczenia, czy wolisz kontynuować zakup w standardowej cenie.

Posiadasz już zweryfikowanych najemców, którzy zamieszkują ubezpieczoną nieruchomość? Będziesz mógł zaznaczyć to w formularzu, a także wskazać konkretną osobę posiadającą Certyfikat Najemcy.

Kolejno wybierzesz formę płatności – płatność składki z góry za cały rok lub co miesiąca. Przed płatnością obowiązkowym krokiem będzie zapoznanie się z Kartą produktu i OWU oraz wyrażenie zgód potrzebnych do przystąpienia do umowy.

Ostatni etap to opłacanie składki. Po dokonaniu płatności polisę wyślemy na podany adres e-mail. Będziesz mógł ją także pobrać z poziomu konta.
W ramach ubezpieczenia dla wynajmującego możesz wybrać Pakiet Komfort lub Pakiet Premium. Różnią się przede wszystkim zakresem – Pakiet Premium jest poszerzony o OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczeń.
Jeśli skorzystasz z Certyfikatu Najemcy podczas zakupu ubezpieczenia, jest on całkowicie bezpłatny.
Najemca otrzyma pozytywny Certyfikat Najemcy, gdy wszystkie trzy etapy weryfikacji (sprawdzenie tożsamości, zarobków oraz historii płatniczej i kredytowej) zostaną zakończone wynikiem pozytywnym.

Jeśli co najmniej jeden z etapów zostanie zweryfikowany negatywnie, zarówno Ty, jak i najemca będziecie mogli zobaczyć szczegóły w wygenerowanym raporcie.
Składka za ubezpieczenie będzie kosztować mniej, gdy co najmniej jeden z etapów weryfikacji będzie zweryfikowany pozytywnie. Liczba pozytywnie zakończonych etapów będzie wpływała natomiast na finalną wysokość składki (im więcej pozytywnych weryfikacji, tym niższa cena ubezpieczenia).
Cena ubezpieczenia bez Certyfikatu Najemcy zaczyna się od 50 zł/msc dla Pakietu Komfort oraz od 59 zł/msc dla Pakietu Premium. Ostateczna wysokość składki zależy od wybranej sumy ubezpieczeniowej dla ubezpieczenia Ruchomości domowych i Nieruchomości.
Cena ubezpieczenia z negatywnym Certyfikatem Najemcy zależy od liczby negatywnie zweryfikowanych etapów. Jeśli wszystkie lub dwa etapy zostaną zweryfikowane negatywnie, składka ubezpieczenia wyniesie od 50 zł/msc dla Pakietu Komfort oraz od 59 zł/msc dla Pakietu Premium. Natomiast jeśli tylko jeden z etapów został zweryfikowany negatywnie, wtedy składka ubezpieczenia wyniesie od 42 zł/msc dla Pakietu Komfort oraz od 51 zł/msc dla Pakietu Premium.
Tak, ubezpieczenie może zostać zakupione przez firmy.
Możesz dokonać płatności składki z góry za cały rok (dostępne metody: BLIK, karta płatnicza, przelew) lub wybrać automatyczne płatności kartą płatniczą co miesiąc.
Co obejmują pakiety ubezpieczenia wynajmującego?
Ubezpieczenie ochrony płatności czynszu
Ubezpieczenie płatności za najem to ochrona dochodu z wynajmowanej nieruchomości. Zakres ubezpieczenia obejmuje sytuacje, gdy najemca spóźnia się z opłacaniem czynszu dłużej niż 30 dni, a także wtedy, gdy lokal zostanie uszkodzony i niezdatny do zamieszkania przez najemcę. W obu przypadkach ubezpieczyciel rekompensuje utracony czynsz maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia, tj. 9 000 zł.
Każda firma ubezpieczeniowa szacuje ryzyko wystąpienia zdarzenia, żeby obliczyć wysokość składki. Im to ryzyko jest mniejsze, tym niższa może być składka. Jeśli potencjalny najemca przejdzie pozytywnie weryfikację dzięki Certyfikatowi Najemcy w zakresie potwierdzenia tożsamości, sprawdzenia historii kredytowej i płatniczej oraz wykazania odpowiedniej wysokości dochodów, to ubezpieczyciel może na tej podstawie oszacować, że ryzyko wstrzymania płatności za najem jest mniejsze, niż w przypadku osoby zweryfikowanej negatywnie lub niezweryfikowanej. Dlatego połączenie ubezpieczenia ochrony płatności czynszu z Certyfikatem Najemcy jest bardziej korzystne cenowo dla kupującego polisę, bo ubezpieczyciele opiera swoją kalkulację ryzyka na sprawdzonej, zaufanej procedurze weryfikacji.
Tak, można rozpocząć ubezpieczenie w trakcie najmu.
Ubezpieczyciel pokrywa zaległości powstałe od momentu rozpoczęcia działania polisy. To znaczy, jeśli najemca zalega z płatnościami za najem w momencie zawarcia ubezpieczenia, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.
Jeśli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu powyżej 30 dni, nie reaguje na monity i przypomnienia o terminie płatności, wtedy możemy zgłosić sprawę do ubezpieczyciela.
Jeśli najemca spóźnia się z opłacaniem czynszu co najmniej 30 dni, to zgłoszenia szkody należy dokonać w ciągu maksymalnie 7 dni (liczone od 31 dnia opóźnienia).
W Pomocy w domu szkoda może zostać zgłoszona zarówno przez najemcę, jak i właściciela nieruchomości.
Rodzaje ubezpieczenia
Ubezpieczenie Pomoc w domu to wsparcie assistance otrzymywane w razie zdarzeń losowych , które mają miejsce w ubezpieczonej nieruchomości. Ubezpieczyciel zorganizuje za Ciebie pomoc fachowców oraz pokryje koszty usług np. gdy w mieszkaniu pęknie rura, zepsuł się zamek w drzwiach albo lokal ulegnie zniszczeniu na skutek pożaru.
Ubezpieczenie mienia ruchomego to ubezpieczenie majątku Twojego i Twoich lokatorów od uszkodzeń lub utraty w następstwie zdarzeń losowych. Możesz liczyć na odszkodowanie w przypadku kradzieży z włamaniem, przepięcia, dewastacji, szkód powstałych w czasie akcji ratowniczej, a nawet wyłudzenia gotówki lub biżuterii. Ochronie podlegają ruchomości domowe m.in. meble, sprzęt RTV/AGD, komputery.
Ubezpieczenie Ochrony prawnej zabezpiecza interesy prawne i zapewnia pomoc, gdy będziesz potrzebował porady prawnika (np. gdy najemca zniszczy Twoje mieszkanie lub firma remontowa spóźnia się z terminami). W ramach ubezpieczenia możesz liczyć m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, koszty opinii prawnych, koszty sądowe w sprawach cywilnych i karnych, koszty postępowania przed sądami administracyjnymi oraz koszty mediacji pozasądowej.
Ubezpieczenie przedmiotów szklanych obejmuje przypadkowe uszkodzenia powstałe w wyniku stłuczenia, rozbicia i pęknięcia. Może się zdarzyć, że ktoś zbije szybę w Twoim oknie lub pokrywka garnka spadnie na płytę kuchenną i ją uszkodzi. Ochrona uwzględnia m.in. glazurę, szklane elementy mebli, kolektory słoneczne (solary), szyby w piekarniku, kominku lub kuchence mikrofalowej, szklane, indukcyjne lub ceramiczne płyty kuchenne, umywalki i wanny, a także zabudowy balkonów i tarasów.
Ubezpieczenie nieruchomości chroni Twoje mieszkanie od zdarzeń losowych (np. pożaru, powodzi, dewastacji). Obejmuje elementy stałe, konstrukcje ścian, stropów i podłóg mieszkania, podłogi, instalacje elektryczne, meble i sprzęt AGD w zabudowie, a także elementy zewnętrzne (m.in. zabudowy balkonowe, rynny czy balustrady).
Nie widzisz poszukiwanej odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub napisz na czacie!