Gwarancja płatności za najem mieszkania. Jak uchronić się przed problematycznym najemcą?

Jak zapewnić sobie spokojny najem, zabezpieczyć się przed różnymi problemami i zminimalizować ryzyko związane z niepłacącym najemcą? Przed rozpoczęciem najmu trzeba przygotować umowę, zweryfikować najemcę, a potem szybko reagować na zgłaszane usterki i opóźnienia w płatnościach. Simpl.rent w imieniu klientów sprawdza już przeszłość kredytową i płatniczą potencjalnego najemcy i pozwala zabezpieczyć się na przyszłość - przez oferowane pakiety ubezpieczeń dla obu stron umowy najmu mieszkania.

Gwarancja płatności za najem mieszkania. Jak uchronić się przed problematycznym najemcą.webp

Weryfikacja to podstawa

Sprawdzenie kim jest osoba, której przekazywane jest mieszkanie lub dom o znacznej wartości, to podstawowa czynność w procesie wynajmu nieruchomości mieszkaniowej. Czasem trudno to zrobić osobom prywatnym, ponieważ niezręcznie czujemy się pytając o szczegóły, zwłaszcza dotyczące finansów i zatrudnienia, a zazwyczaj nie mamy możliwości sprawdzenia podawanych informacji.

Certyfikat Najemcy to usługa, dzięki której możemy, z zachowaniem wszelkich przepisów prawa i z poszanowaniem prywatności, sprawdzić potencjalnego najemcę: jego tożsamość, ewentualne istnienie zadłużenia m.in. w Biurze Informacji Kredytowej, Krajowym Rejestrze Długów, i w końcu: czy wysokość dochodu będzie pozwalała na comiesięczne, regularne płacenie opłat za najem mieszkania.

Ryzyko w najmie mieszkania: niewypłacalność i zniszczenia

Wynajęcie komuś mieszkania jest związane z pewnym ryzykiem i obawami. Są to dwie kategorie problemów: po pierwsze najemca przestanie płacić czynsz, po drugie w mieszkaniu mogą się pojawić zniszczenia i ich naprawa będzie kosztowna. Ryzyko wystąpienia tej pierwszej sytuacji możemy ograniczyć przez weryfikację najemcy przed podpisaniem umowy oraz ubezpieczenie płatności czynszu, które zabezpiecza wynajmującego na konkretną kwotę. Na wypadek zniszczeń można odpowiednio przygotować mieszkanie przed potencjalnymi szkodami, ale konieczne jest ustalenie procedury napraw na koniec najmu i ustalenia potrącenia z kaucji kosztów tych napraw - co jest kłopotliwe dla obu stron.

Kaucja jest podstawowym zabezpieczeniem finansowym: jeśli najemca nie płaci czynszu, lub niezbędne są naprawy po zakończeniu najmu - można to pokryć z kaucji. Niestety kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu może być niewystarczająca na pokrycie większych szkód oraz tym bardziej kilku niezapłaconych czynszów więc dobrze byłoby skorzystać z nowych, ciekawych rozwiązań ubezpieczeniowych, stworzonych dla sektora najmu mieszkań.

Pakiet rozwiązań ubezpieczeniowych i nowość: ubezpieczenie płatności za najem

Wykupując polisę ubezpieczenia wynajmującego, właściciel może liczyć na to, że jeśli trafi na nieuczciwego najemcę, który nie wywiąże się z umowy i nie zapłaci czynszu najmu w wysokości określonej w umowie – zostanie on pokryty przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia mogą dawać różne efekty: może to być po prostu finansowa rekompensata za straty, usługa świadczona w ramach ubezpieczenia, może to również być wsparcie organizacyjne i doradztwo. Każdy z tych efektów to pożądane rozwiązanie w przypadku najmu mieszkań: można zabezpieczyć się na wypadek braku płatności czynszu lub strat wynikających z niemożności wynajmowania nieruchomości z przyczyn losowych (ubezpieczenie przerwy w opłacaniu czynszu najmu, przerwy w wynajmie), można zabezpieczyć się od zniszczenia, utraty mienia (ubezpieczenie nieruchomości, ruchomości, OC). Wreszcie można mieć szybki dostęp do usług i doradztwa w ubezpieczeniach assistance i ochrony prawnej. Jest coraz więcej możliwości i ze względu na rozwój rynku najmu mieszkań oraz coraz większe zainteresowanie również usługami ubezpieczeniowymi dla tego rynku, składki są coraz niższe, a wybór szerszy.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie najmu dla obu stron?

Najem mieszkania to proces: najpierw przygotowujemy mieszkanie i wstępne założenia jak ma wyglądać samo wynajmowanie. Potem mamy intensywny czas przygotowania umowy, weryfikacji najemcy, w końcu podpisania umowy najmu i przekazania mieszkania. Proces najmu został uruchomiony - trzeba jeszcze dopilnować, żeby okres najmu mieszkania potoczył się gładko, aż do pożegnania się z najemcą i rozpoczęcia kolejnego procesu związania się z nowym najemcą. Wiele spraw wymaga uwagi właściciela, ale wieloma może zająć się zarządca lub pośrednik nieruchomości, a także ubezpieczyciel. Na zgłoszenia dotyczące usterek może reagować zamiast właściciela odpowiedni fachowiec: taką usługę już można kupić w pakiecie ubezpieczeniowym. Jeśli różne okoliczności sprawiły, że najemca przestał płacić, to również można się od takich zdarzeń zabezpieczyć. Ponadto jeśli najemca ma ubezpieczenie OC najemcy, to dużo łatwiej będzie na koniec najmu pokryć ewentualne zniszczenia.

Co robić w trudnych sytuacjach z wynajmowanym mieszkaniem?

Jeśli właściciel zdecydował się na wykupienie ubezpieczenia płatności za najem, to warto pamiętać, że w ramach pakietów dostępnych na simpl.rent, dostępne jest też ubezpieczenie ochrony prawnej, czyli właśnie porady i instrukcje, jak można postępować w przypadku problemów z najemcą mieszkania - jakie kroki prawne są niezbędne, co można zrobić, aby działania były bardziej skuteczne. Takie doradztwo w sytuacji braku płatności, sporu na tle umowy lub napraw, może pomóc wyjaśnić sprawę, a jeśli do tego mamy dodatkowe ubezpieczenia, to organizacja całego procesu najmu, na każdym jego etapie, może przebiegać spokojniej, bez niespodzianek i dużych wydatków.

Wsparcie ubezpieczyciela to wprowadzenie profesjonalistów do różnych sytuacji związanych z najmem. Rozwiązania ubezpieczeniowe stosują już profesjonalne firmy zarządzające najmem i fundusze inwestycyjne - właśnie żeby unikać niespodzianek i trudnych sytuacji.

Mniejsze ryzyko - mniejsze składki

Powiązanie ubezpieczeń dotyczących wypłacalności najemcy z Certyfikatem Najemcy, czyli procesem sprawdzenia sytuacji finansowej najemcy przed podpisaniem umowy najmu mieszkania, pozwala na lepszą ocenę ryzyka. Jeśli wiadomo, że najemca nie ma długów, czyli stara się wywiązywać z wszelkich umów i spłaca zobowiązania na czas, do tego jego dochody są regularne i wystarczające do płacania czynszu, to jest to znaczące obniżenie poziomu ryzyka braku regularnych płatności za najem. Dlatego Certyfikat Najemcy z pozytywnymi wynikami pozwala na zmniejszenie składki na ubezpieczenie przerwy w wynajmie lub przerwy w opłacaniu czynszu najmu.

Podsumowanie

Najem mieszkań to bardzo dynamicznie rozwijający się sektor rynku nieruchomości. Wciąż pojawiają się nowe możliwości, udogodnienia, usługi i produkty - również ubezpieczeniowe, takie jak ubezpieczenie płatności za najem. Warto nawet w trakcie trwających umów sprawdzać nowości w ofercie ubezpieczeniowej dedykowanej rynkowi nieruchomości mieszkaniowych. Na przykład przy okazji odnawiania ubezpieczenia nieruchomości, bo dzięki opcjonalnym polisom, można bardzo ułatwić najem wszystkim zaangażowanym stronom.

Hanna Milewska-Wilk 08.02.2022

Newsletter z myślą o Tobie

Bądź na bieżąco z tym, co ważne – otrzymuj porady związane z rynkiem najmu oraz informacje o nowych produktach prosto na maila

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.