OC Najemcy mieszkania

Czy żeby być najemcą mieszkania potrzebujemy - tak jak w przypadku niektórych zawodów - odpowiedniego ubezpieczenia? Nie jest to na razie niezbędne, ale takie ubezpieczenie istnieje, może mieć różne zakresy, jest wygodne dla najemcy i wynajmującego, i jeszcze na dodatek jest dość tanie. Czym więc jest OC Najemcy?

kobieta pije kawę

Ubezpieczenie OC Najemcy mieszkania

OC Najemcy to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy mieszkania, czyli osoby odpowiadającej za stan zamieszkiwanej nieruchomości i ewentualne szkody, jakie mogą się w niej pojawić. Ubezpieczenie sfinansuje nam likwidację szkód powstałych w mieszkaniu lub nawet jego najbliższym otoczeniu, wywołaną działaniem lub nawet zaniechaniem działania: na przykład całkowicie zniszczymy kuchenkę, bo nie zauważymy przed włączeniem i upieczemy w piekarniku plastikowy pojemnik, którego stopionych pozostałości nie da się już usunąć. Tutaj pisaliśmy o tym kto odpowiada za naprawy sprzętów i wyposażenia najmowanego mieszkania

Ubezpieczenie pokrywa szkody w mieszkaniu

OC Najemcy jest stosunkowo nowym produktem w Polsce, nie jest jeszcze rozpowszechnione. Jest to bardzo nowoczesny i rewolucyjny produkt, ale oparty na dawnych i sprawdzonych już w praktyce zasadach. Taka polisa może być bardzo dobrym uzupełnieniem kaucji, pomoże w likwidacji szkód, ale nie pokryje np., zaległych rachunków za gaz lub innych należności finansowych. OC Najemcy to część szerokiego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu codziennym, dotycząca zagadnień dbałości o najmowane mieszkanie, wypadków i wydarzeń mogących wywołać szkody w samym mieszkaniu, ale i wobec osób trzecich. Te formalne i techniczne określenia przekładają się na życiowe przypadki i wypadki: ubezpieczenie sfinansuje nam likwidację szkód powstałych w mieszkaniu lub nawet jego najbliższym otoczeniu. Może to być naprawa niedokładnie zamkniętego okna, które otworzył wiatr i coś się uszkodziło, wymiana zalanej szafki pod umywalką, naprawa lub wymiana sprzętu domowego, uszkodzonego przez naszego gościa. Jeśli mamy jakieś zwierzę domowe, które zniszczy mebel - pogryzione nogi krzeseł, poszarpana tapicerka - to takie naprawy też możemy pokryć z ubezpieczenia OC Najemcy.

Ubezpieczenie najemcy banner

Pamiętać trzeba po prostu o zgłoszeniu takiej szkody. Kierowcy, którzy doświadczyli stłuczki wiedzą jak się zachować i jak działać z ubezpieczeniem, ale wciąż trudniej nam pamiętać o tym w codziennym życiu i w przypadku domowych szkód. Warto łączyć kilka różnych ubezpieczeń w pakiety, bo wtedy kontakt z ubezpieczycielem staje się bardziej oczywisty i likwidacja różnych szkód jest łatwiejsza.

Ubezpieczenie OC najemcy mieszkania prawie jak prezent

OC Najemcy można również kupić dla kogoś. Można zobowiązać najemcę do wykupienia polisy w umowie najmu, ale może to być trudne do egzekwowania: jeśli najemca ma 7 dni od wprowadzenia się do mieszkania na zakup polisy, a zapomni o ubezpieczeniu, to raczej nie będzie to skutkowało wypowiedzeniem umowy najmu. OC Najemcy w podstawowej wersji jest stosunkowo tanie (48 złotych rocznie, przy ubezpieczeniu na 50 tys. złotych), dlatego wynajmujący może je wykupić dla najemcy, uzgadniając wcześniej kwestie finansowe. Obie strony na pewno mogą się czuć bezpieczniej, jeśli takie ubezpieczenie zostało zakupione i w przypadku określonych sytuacji będzie można zlikwidować szkody finansując to z polisy. Wynajmujący powinien znać numer polisy i dane najemcy, żeby również mógł zgłosić szkodę i ją zlikwidować, dlatego informowanie się nawzajem i porozumienie w sprawie posiadania OC Najemcy jest ważne dla obu stron najmu.

Pakiety i dodatki w ubezpieczeniach mieszkania

Ubezpieczenia lubią swoje towarzystwo, każde kolejne dodawane do pakietu znacznie rozszerza możliwość korzystania z różnych usług. Podstawowe OC Najemcy można rozszerzyć o ubezpieczenia, z których najemca może bezpośrednio korzystać podczas najmu: przede wszystkim ubezpieczenie własnych ruchomości - wszelkich rzeczy posiadanych i wniesionych do mieszkania, na wypadek zniszczenia, zalania, kradzieży, a nawet zniszczenia przez zwierzęta - nasze domowe lub nawet te przychodzące tylko w odwiedziny. Dzięki ubezpieczeniu możemy naprawić lub nawet odkupić własne niezbędne sprzęty elektroniczne, biżuterię, ubrania, wyposażenie kuchni, narzędzia i inne przedmioty, które uległy zniszczeniu.

Dla wygody dobrze jest też mieć możliwość wezwania pomocy i skorzystania z usług różnych specjalistów, jeśli coś się w domu dzieje, a nawet jeśli do tego domu nie możemy wejść - bo zgubiliśmy klucze lub został uszkodzony zamek. W przypadku najmu dla każdej ze stron umowy przydatne mogą być porady dostępne w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej i wskazówki specjalisty - bardziej wiarygodne, niż grupy w mediach społecznościowych.

Jak zgłosić szkodę w wynajmowanym mieszkaniu?

Każdy ubezpieczony najemca mieszkania dostaje od ubezpieczyciela kontakt służący zgłaszaniu szkód. Może to być numer telefonu, coraz częściej jest to formularz na stronie internetowej, w każdym z kanałów jesteśmy “prowadzeni za rękę” przez firmę ubezpieczeniową i podajemy po kolei potrzebne dane. Warto na pewno otrzymując dokumenty - od ubezpieczyciela lub od najemcy - zapisać sobie taki kontakt pod nazwą firmy w swoim telefonie, żeby można łatwo z niego skorzystać.

Jak zobowiązać najemcę mieszkania do wykupienia polisy?

Jeśli wymagana jest na początku najmu mieszkania polisa OC Najemcy, to powinno to być zapisane w umowie najmu. Ponieważ takie ubezpieczenie uzupełnia kaucję, to w sekcji dotyczącej kaucji i jej wpłaty może być dodany kolejny punkt:

Przed rozpoczęciem najmu Najemca zobowiązuje się do przekazania Wynajmującemu informacji o wykupionym OC Najemcy (ubezpieczyciel, numer polisy, dane ubezpieczonego, czas trwania i kwota ubezpieczenia), a w przypadku wygaśnięcia takiej polisy w czasie trwania najmu do niezwłocznego jej odnowienia i poinformowania o tym Wynajmującego, bez dodatkowego wezwania.

Można dodać oczywiście zapisy, że bez okazania polisy Wynajmujący nie przekaże Najemcy kluczy albo wykupi dla najemcy taką polisę, a najemca zobowiązany będzie wtedy zwrócić jej koszt. W każdym z tych przypadków pamiętajmy, żeby dobrze się porozumieć i dopilnować przekazania informacji, bo samo wykupienie polisy to obecnie kilka kliknięć - wszystko można zrobić on-line i od ręki mieć uruchomioną ochronę.

Pamiętajmy, że OC Najemcy mieszkania, jak większość ubezpieczeń, jest przeważnie wykupione na rok, jeśli umowa najmu jest nieco dłuższa - nawet o kilka dni, albo ją przedłużamy aneksem, to potrzebne będzie również odnowienie lub wykupienie nowego OC Najemcy.

Podsumowanie

OC Najemcy mieszkania to dodatkowa, warta rozważenia, usługa dla całego rynku najmu mieszkań. Ma zalety i dla najemcy, i dla wynajmującego, bo ubezpieczyciel zapewnia likwidację szkód bez dodatkowych dyskusji - a jeśli są wątpliwości, to przeważnie ich wyjaśnianie przebiega w formalny sposób, bez większych emocji, na podstawie ekspertyz i opinii biegłych. Instytucje wynajmujące mieszkania wymagają wykupienia OC Najemcy, coraz więcej profesjonalnych zarządców również zaleca lub kupuje takie ubezpieczenia w porozumieniu z najemcami, bo jest to bardzo dobre rozwiązanie problemu likwidacji szkód, szczególnie na koniec najmu.

Hanna Milewska-Wilk 07.01.2022

Newsletter z myślą o Tobie

Bądź na bieżąco z tym, co ważne – otrzymuj porady związane z rynkiem najmu oraz informacje o nowych produktach prosto na maila

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.