Sprawdzenie tożsamości - jak to zrobić?

Najem to umowa pomiędzy dwiema stronami, dotycząca konkretnej nieruchomości. Trzeba jednak sprawdzić, czy wynajmujący może dysponować nieruchomością, a najemcę będzie można w razie późniejszej potrzeby znaleźć na podstawie danych z umowy. Jak to było robione do tej pory?

krzesło z poduszką i stolik

Tożsamość

Mamy dowody osobiste, które pozwalają na podstawie zdjęcia potwierdzić, że osoba przed nami to ta sama, co opisana w dokumencie. Do umowy najmu potrzebujemy, poza imionami i nazwiskami, numerów dokładnie wskazujących na daną osobę, czyli PESELi. Mogą być również przydatne numery i daty ważności lub wydania dowodów osobistych i NIP w przypadku osób prowadzących własne działalności gospodarcze. Niezbędny jest adres najemcy, wskazany przez tę osobę. Nie znajdziemy go w nowych dowodach osobistych. Wtedy adres wpisujemy “według oświadczenia”, jednak warto sprawdzić ten adres w inny sposób.

Dowód: plastikowy albo w komórce

Same dowody osobiste oczywiście mają dużo zabezpieczeń, jak wszystkie oficjalne dokumenty i pieniądze, ale nie wszyscy mają odpowiednią wiedzę, jak to sprawdzić. Dowód osobisty można mieć w postaci karty, ale obecnie można go mieć również w aplikacji. Jeśli w dodatku mamy zamiar spotkać się dopiero przy podpisaniu umowy najmu, to przekazanie np. zdjęcia dowodu może budzić uzasadnione obawy. Warto zatem znaleźć jeszcze inne sposoby potwierdzenia, że osoba, z którą mamy zawrzeć umowę jest tą, którą wpisujemy w dokument.

Inne dokumenty tożsamości

Dobrze jest, jak już spotykamy się z potencjalnym najemcą, sprawdzić jego inne dokumenty, poza dowodem może to być prawo jazdy, legitymacja studencka lub zawodowa, albo paszport. W przypadku obcokrajowców bardzo prawdopodobne jest, że właśnie paszport, karta pobytu, nawet międzynarodowe prawo jazdy będzie dokumentem podstawowym do uzupełnienia danych w umowie. Warto pytać o drugi dokument, sprawdzić, czy może jest tam wskazany ten sam adres, który podaje najemca jako swój.

Najemca na bank

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy ze względów bezpieczeństwa nie mamy wcześniej wglądu w dowód i najemca nie ma drugiego dokumentu tożsamości. Warto wykorzystać wtedy nowoczesne systemy, np bankowość elektroniczną. Można poprosić potencjalnego najemcę o niewielki przelew, jako rezerwację mieszkania do dnia podpisania umowy, i sprawdzić dane nadawcy. Nawet wpłata gotówki w banku wymaga okazania dowodu i wpisania danych nadawcy. Można też te nowoczesne technologie wykorzystać w dużo bardziej zaawansowany sposób, do sprawdzenia nie tylko tożsamości najemcy, ale i jego wypłacalności i ewentualnych, przeterminowanych zobowiązań. Tutaj z pomocą przychodzi simpl.rent, za pomocą którego możliwe jest przeprowadzenie całego procesu weryfikacji potencjalnego najemcy - jego tożsamości, historii kredytowej oraz płatniczej i porównanie dochodów do ceny wynajmu.

Podsumowanie

Umowa najmu to zapis ustaleń i zasad dotyczących nieruchomości, płatności i czasu, w jakim one obowiązują. Na początek, zanim jeszcze dojdzie do ustalania szczegółów, sprawdźmy dokładnie, z kim będziemy przez dłuższy czas współpracować w ramach najmu.

Treści na stronie simpl.rent są stanowiskiem autorów i nie stanowią porad prawnych ani opinii prawnych i nie mogą ich zastąpić. Należy pamiętać, że każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności mu towarzyszących. W celu ustalenia stanu prawnego w indywidualnej sprawie zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej.

Hanna Milewska-Wilk 07.10.2020

Newsletter z myślą o Tobie

Bądź na bieżąco z tym, co ważne – otrzymuj porady związane z rynkiem najmu oraz informacje o nowych produktach prosto na maila

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.