Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Świadectwa charakterystyki energetycznej

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej określony jest przez Ministra Inwestycji i Rozwoju (dostępne na stronie rządowej). Zawiera przede wszystkim dane osoby sporządzającej świadectwo, adres, zdjęcie obiektu, parametry techniczne budynku oraz zapotrzebowanie energetyczne.

W dalszej części opisana jest właściwa ocena lokalu, szczegółowe informacje i wyliczenia, a także zalecenia dotyczące możliwości poprawy charakterystyki energetycznej. Świadectwo musi zawierać także numer przypisany w centralnym rejestrze oraz podpis audytora. Brak tych informacji oznacza, że świadectwo jest nieważne.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.