Centrum Pomocy

landscapelandscape

Czym jest OC najemcy?

OC najemcy to ubezpieczenie dla konkretnej osoby występującej w roli najemcy (najmującej nieruchomość od kogoś). Polisa OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym najemcy, pokryje szkody przypadkowo wyrządzone obcej osobie (np. właścicielowi mieszkania) przez Ciebie, Twoich bliskich lub Twojego zwierzaka w najmowanym mieszkaniu lub domu. Ubezpieczenie OC chroni Cię nie tylko od szkód wyrządzonych w mieszkaniu, ale również poza miejscem zamieszkania, np. gdy potrącisz pieszego jadąc na rowerze.

👉 Przeczytaj więcej o OC najemcy na naszym blogu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.