Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czym różni się ubezpieczenie najemcy, a OC najemcy?

Czym różni się ubezpieczenie najemcy, a OC najemcy?

Ubezpieczenie najemcy to kompleksowa polisa skierowana do osób najmujących mieszkanie lub dom od osób trzecich. Dostępne są trzy pakiety: Basic, Plus i Extra, oferujące zróżnicowane poziomy ochrony. Każdy z tych pakietów zawiera ubezpieczenie OC najemcy.

OC (Odpowiedzialność Cywilna) najemcy to jedno z ubezpieczeń dostępnych w ramach pakietów ubezpieczenia najemcy. Chroni ono przed szkodami przypadkowo wyrządzonymi obcej osobie (np. właścicielowi mieszkania) przez najemcę, jego bliskich lub zwierzę domowe w najmowanym lokalu. Ubezpieczenie OC obejmuje również szkody wyrządzone przypadkowo poza miejscem zamieszkania.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.